marketing-online-25

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Liên hệ

(+84) 935-987-683

contact@vinmoz.com

Head Office

418 Nguyễn Duy Trinh, Đà Nẵng

(+84) 935-987-683
vinmoz.com
contact@vinmoz.com

Franklin
Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng
- Franklin
Stearns Eliot
Đừng mong đợi thấy thế giới sáng sủa, nếu bạn không thay đôi kính đen
- Stearns Eliot
Moilton Berle
Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn 1 cái
- Moilton Berle
Steve Jobs
Sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn
- Steve Jobs
Bill-Gates
Nếu bạn không kinh doanh trên Internet thì tốt nhất đừng bao giờ kinh doanh nữa
- Bill Gates